logo

10 - 14 onderwijs

Wij hebben de volgende groepen:

  • Basisgroep: voor leerlingen uit het basisonderwijsg (afkomstig uit groep 6 of 7)
  • VVO: voorbereidend basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
  • VMBO1: basis- en kaderberoepsgerichte leerweg 1e leerjaar
  • VMBO2: basis- en kaderberoepsgerichte leerweg 2e leerjaar

Wanneer uitstroom naar VMBO3 toch niet lukt, kan uw kind bij ons blijven. Het krijgt dan een onderwijs- arrangement op maat, met als doel; schakeling naar het MBO.

Instroom op eigen niveau
De leerlingen komen direct in Basisgroep, VVO-groep of klas 1 VMBO. Leerlingen in de basisgroep of VVO-groep hebben over het algemeen forse leerachterstanden en hebben ook soms ook hulp nodig op sociaal-emotioneel vlak.  In deze groep stromen ook de leerlingen in die vanuit groep  6 of 7 komen. Voor leerlingen uit groep 6 of 7 van het primair onderwijs kan het soms wenselijk zijn om groep 7 en/of 8 niet meer op hun huidige basisschool te doen. Dit kan komen door problemen met leren en of sociaal-emotioneel welbevinden.

Uitstroom die past, zodra het kan
Zodra het kan, stroomt uw kind uit naar het VMBO. Gemiddeld zitten leerlingen twee tot drie jaar bij ons ( VVO, VMBO1 en VMBO2). Na twee jaar stromen ze uit naar VMBO jaar 2 of jaar 3. Soms stroomt een leerling al na een jaar uit, meestal naar VMBO jaar 1.. Het kan ook voorkomen dat een leerling rechtstreeks naar het MBO geschakeld wordt. Leerlingen die starten in de basisgroep kunnen 4 jaar bij ons op school zitten.

Het komt ook voor dat de leerling doorstroomt naar het voortgezet speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs.

Hieronder staat ons schoolplan.

icoon
digitaal aanmelden
icoon
Mail ons
icoon
Organisaties
instagram twitter facebook youtube