logo

Restorative Practice

afbeelding
afbeelding afbeelding afbeelding afbeelding afbeelding afbeelding afbeelding afbeelding

Algemeen

Uw kind is bij onze medewerkers in zeer goede handen. Wij zijn gespecialiseerd in het werken met leerlingen met leerachterstanden en/of gedragsproblematiek en schakeling naar het VMBO. Ons team is deskundig, ervaren en enthousiast en heeft hart voor de leerlingen. Het team bestaat uit ervaren medewerkers.  Alle medewerkers kennen straks uw kind en weten wat het kan, hoe het in elkaar zit en wat het nodig heeft.

 

Restorative Practice

Hoewel we vinden dat de Simon van Hasseltschool een sterk pedagogisch klimaat heeft, denken we dat we dat nog kunnen verbeteren door het inzetten van ‘Restorative Practice’. Deze aanpak om binnen de gehele school relaties te herstellen, maar beter nog relaties te onderhouden en te verbeteren, zien we als een zeer belangrijk speerpunt voor de komende jaren. Inmiddels hebben we als school al diverse online scholingsmomenten met Andy Lloyd (uit Leeds) gehad en zijn we begonnen met het introduceren van deze omgang met elkaar.

In Leeds heeft deze manier van werken al veel opgeleverd. Kinderen en jongeren vallen minder snel uit en krijgen minder te maken met de hulpverlening. Restorative Practice werkt preventief. Het aantal kinderen en jongeren dat in Leeds in de hulpverlening terecht komt is in 7 jaar tijd verlaagd met 219. Het aantal thuiszitters in Leeds is in dezelfde tijd verlaagd met 539 (Bron: Andy Lloyd – hoofd Children’s Workforce Development, Leeds City Council).

De fundamentele hypothese die hier achter zit is dat mensen gelukkiger zijn, beter meewerken, productiever zijn en waarschijnlijk positieve veranderingen in hun gedrag maken wanneer je op voet van gelijkwaardigheid het gesprek aangaat. Dat betekent dat je als ‘autoriteit’ beslissingen MET de jongeren maakt. In tegenstelling tot wanneer we ze dingen opleggen.

We moeten hierbij wel opmerken dat men in Leeds deze aanpak integraal, met de hele gemeenschap, heeft geïmplementeerd. Onze ambitie is dan ook om een voorbeeld te zijn voor de stad Groningen, met als doel dit gedachtengoed te verspreiden over de stad. We zijn graag bereid  om er over te vertellen.

 

RP in de school

De school heeft een werkgroep RP die allerlei initiatieven neemt op RP te bevorderen op school. Denk hierbij aan het ontwikkelen van lessen, het organiseren van scholingsbijeenkomsten en evaluaties met leerlingen over hoe het op school gaat. Tijdens de lessen valt op dat deze beginnen met een check-in en eindigen met een check-out. Door bij de start van de les alle leerlingen tijdens de check-in iets te laten zeggen, worden ze gezien en letterlijk gehoord. Daarnaast vergroot dat de betrokkenheid bij de les. De check-out geeft een goede gelegenheid om de lesdoelen te bespreken.

 

In het schooljaar 2023 2024 wordt er aan gewerkt om ook de waarden van RP zichtbaar te maken in de school door middel van afbeeldingen. 

 

 

icoon
digitaal aanmelden
icoon
Mail ons
icoon
Organisaties
instagram twitter facebook youtube