logo

Aanmelding

afbeelding

Voor dat u uw kind aanmeldt

Voordat u uw kind bij ons aanmeldt, is het belangrijk dat er contact is geweest tussen de toelater van de Simon van Hasseltschool en de IB-er van de basisschool.  Is er nog geen contact geweest tussen de IB-er van de basisschool en de toelater van de Simon van Hasseltschool, dan is dat de eerste stap in het proces van aanmelding. Heeft u hier hulp bij nodig, dan kunt u contact opnemen met ons: 050 - 321 06 35. De kortste route is uiteraard om contact op te nemen van de IB-er van de school van uw kind.

 

Aanmelding schooljaar 2024-2025

De landelijke aanmeldweek is voorbij! Het aanmeldportaal is per 1 april voorlopig gesloten. Voor de leerlingen op de Simon van Hasseltschool vindt dit jaar geen loting plaats. Een aantal andere scholen binnen openbaar onderwijs Groningen gaan wel loten. Nadat de loting heeft plaatsgevonden op 10 april a.s. wordt het aanmeldportaal op 11 april weer opengezet voor scholen die nog plek hebben. Leerlingen die na 3 juni aangemeld worden voor jaar 1 komen op een wachtlijst.

Drie weken na de toelatingsmomenten op de Simon van Hasseltschool ontvangen ouder(s)/verzorger(s) bericht over de toelating (uiterlijk 12 juni 2024).

AANMELDEN BIJ SIMON VAN HASSELTSCHOOL

 

Aanmelding schooljaar 2023-2024

Aanmelden voor het huidige schooljaar is niet meer mogelijk. Voor vragen kunt u zich wenden tot mevrouw G. Hoogenberg of mevrouw M. van den Berg (beiden toelaters).

Voor het stellen van al uw vragen met betrekking tot het invullen van de digitale aanmelding kunt u terecht bij de leerlingenadministratie, te bereiken via mailadres aanmeldingenvo@o2g2.nl of telefonisch via 050-3210360. Voor inhoudelijke vragen over toelating en plaatsing kunt u contact opnemen met de school via 050- 32 10 635.

 

icoon
digitaal aanmelden
icoon
Mail ons
icoon
Organisaties
instagram twitter facebook youtube